9ο Κλινικό Φροντιστήριο για Ειδικευόμενους Ογκολογικών Ειδικοτήτων – 9th Masterclass in Clinical Oncology for Residents of Oncologic Specialties: Workshops and Case Presentations, Ιωάννινα 29-30 Νοεμβρίου 2019

29-30 Νοεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

Οργάνωση:
Εταιρεία Μελέτης Κλωνικής Εταιρογένειας της Νεοπλασίας (ΕΜΕΚΕΝ)

Σε συνεργασία με:
• Ογκολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• Swiss Cooperative Oncology Group (SA.K.K.) Centers

Πληροφορίες

Επιστημονικό Πρόγραμμα