9η Διημερίδα Παιδοπνευμονολογίας – Παιδοαλλεργιολογίας, Αθήνα 16-17 Μαρτίου 2018

Επιστημονική Εταιρεία Δια Βίου Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική
Παιδοπνευμονολογική και Παιδοαλλεργιολογική Μονάδα
Γ΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ – ΠΓΝ «Αττικόν»

16-17 Μαρτίου 2018
Αθήνα, Electra Palace (N. Νικοδήμου 18)

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/18- 9paidpnhm/index.asp?c=i

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.


Τηλ: 2610 432200
Fax: 2610 430884
Email: [email protected]
Url: www.synedra.gr
Facebook:synedra