8ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων: Γεώργιος Νούλης 2019, Τρίπολη 30 Μαΐου – 01 Ιουνίου 2019

Α΄ Ανακοίνωση

Διεύθυνση ΕΑΕ:
Μαιάνδρου 23, 11528, Αθήνα
Τηλ.: 2107230069
E-mail: [email protected]