8ο Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας, Αθήνα 5-6/4/2013

Το Σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, στην Αίγλη Ζαππείου, στις 5 & 6 Απριλίου 2013.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Πληροφορίες

ERA ΕΠΕ, Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα

Τηλ.: 210 3634 944, 3632 950, Fax: 210 3631 690,
e-mail: [email protected], Web Site: www.era.gr