8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων, Αθήνα 3-5 Μαρτίου 2017

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων  που διοργανώνεται σε συνεργασία με την A’ Χειρουργική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Αθηνών “Λαϊκό”, θα διεξαχθεί στις 3-5 Μαρτίου 2017, στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza, στην Αθήνα.

Οδηγίες Υποβολής
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την περίληψη της εργασίας σας ως συνημμένο αρχείο word στο e-mail [email protected] έως την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016.
Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές.

Περιλήψεις
Οι περιλήψεις των εργασιών του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων http://www.hhpba.gr/ καθώς και στις ιστοσελίδες www.surgery.gr και www.asurgery.gr. Δε θα υπάρξει cd ή έντυπο βιβλίο περιλήψεων..

Γραμματεία του Συνεδρίου
E.T.S. Events & Travel Solutions S.A.

154 El. Venizelou Str N. Smyrni, Athens, Greece, 171 22
Tel.: +30 210 98 80 032
Fax.: +30 210 98 81 303
e-mail: [email protected]