8ο Πανελλήνιο Συνέδριο οφθαλμικών φλεγμονών και λοιμώξεων, Θεσσαλονίκη 5-7 Δεκεμβρίου 2014

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο οφθαλμικών φλεγμονών και λοιμώξεων,  που πρόκειται να πραγματοποιηθεί 5 – 7 Δεκεμβρίου 2014 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη.

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Πληροφορίες:

Premium
Congress and Social Events Solutions
Thessaloniki – GREECE
47, V. Irakliou  P.C. 54623
Tel. & Fax :  +30 2310 226250,
Tel. +30 2310 219407
email: [email protected]
website: www.premium-events.gr