8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας 4ο Συμπόσιο Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας, Αθήνα 11-13 Απριλίου 2019

11-13 Απριλίου 2019
Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

Στο Συνέδριο/Συμπόσιο θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν επίκαιρα επιστημονικά θέματα που άπτονται του γνωστικού πεδίου της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και της Εργαστηριακής Ιατρικής με έμφαση στα ειδικότερα επιστημονικά πεδία της Ιατρικής Βιοχημείας και της Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πληροφορίες:
Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας
Μαιάνδρου 23,
115 28 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-7211845
Fax: 210-7215082

 e-mail: [email protected]