8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, Αθήνα 15-16 Σεπτεμβρίου 2017

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας

Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας

15 & 16 Σεπτεμβρίου 2017, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα

www.gyncancer2017.mdcongress.gr

Πληροφορίες:

MD Congress