7ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας 6-7/3/2015 – Καλαμάτα

Στις 6 & 7 Μαρτίου 2015 στην Καλαμάτα στο ξενοδοχείο ELITE  θα πραγματοποιηθεί το 7ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν εργασία (μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε πεδίο του χώρου της υγείας), παρακαλούνται να την υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: [email protected]

Λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών : 30 Ιανουαρίου 2015

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.p df