7ο Συνέδριο της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων “Γεώργιος Νούλης”, Θεσσαλονίκη 3-6 Μαΐου 2017

Το «7ο Συνέδριο της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων “Γεώργιος Νούλης”», θα διεξαχθεί 3-6 ,Μαΐου 2017, στο ξενοδοχείο Nikopolis της Θεσσαλονίκης.

Αφίσα συνεδρίου

Η ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι: http://www.eaecongress2017.gr/

Η Γραμματεία του Συνεδρίου

Thessaloniki – GREECE
47, V. Irakliou  P.C. 54623
Tel. & Fax :  +30 2310 226250,
Tel. +30 2310 219407
email: [email protected]
website: www.premium-events.gr