7ο Συνέδριο με τίτλο: “Ο Ογκολογικός Ασθενής στην καθ΄ημέρα πράξη”, Χινίτσα 6-8 Οκτωβρίου 2017
Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας αναγγείλουμε ότι το Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης και Έρευνας σε συνεργασία με την Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, διοργανώνει το 7ο Συνέδριο με τίτλο: “Ο Ογκολογικός Ασθενής στην καθ΄ημέρα πράξη” που θα διεξαχθεί στη Χινίτσα , στις 6-8 Οκτωβρίου  2017.
Συνημμένα θα βρείτε Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του συνεδρίου προς ενημέρωσή σας.
Αναμένουμε τα νεότερα σας
Σας ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Ν. Συρίγος

Για τη γραμματεία του Συνεδρίου
Κατερίνα Μιλή
E.T.S. Events & Travel Solutions S.A.
154 El. Venizelou Str N. Smyrni, Athens, Greece, 171 22
Tel.: +30 210 98 80 032 (ext. 46)
Fax.: +30 210 98 81 303
e-mail: [email protected]