7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου, Καλαμάτα 26-28 Ιουνίου 2014
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου
Ξενοδοχείο Elite, Καλαμάτα
26-28 Ιουνίου 2014
Διοργάνωση:
Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.)
Γραμματεία – Πληροφορίες: THEMA TEAM
T: 210 6107213  F: 210 6107864  E: [email protected]  W: www.themateam.gr