7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας, Αθήνα 3-5 Νοεμβρίου 2017

Χώρος Διεξαγωγής: Hotel Divani Palace Acropolis

Διοργανωτής

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Μυκητολογίας

Τηλέφωνο: 2107462636
Email: [email protected]
Ιστοσελίδα:http://www.hsomm.gr/index.php

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Αναλυτικό Πρόγραμμα