7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Αθήνα 26-27 Ιανουαρίου 2019

Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019 – Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019

ΑΘΗΝΑ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ROYAL OLYMPIC

Πληροφορίες:

Free Spirit

Τηλ.: 210 6048260, 210 6047476
Fax.: 210 6047457

email: [email protected]