7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προχωρημένης Μικροχειρουργικής, Αθήνα 15-17 Οκτωβρίου 2014

 Η ΕΕΠΕΑΧ σε συνεργασία με το ερευνητικό πειραματικό κέντρο της ELPEN διοργανώνουν το 7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προχωρημένης Μικροχειρουργικής που θα διεξαχθεί στις 15-17 Οκτωβρίου 2014 στο ερευνητικό πειραματικό κέντρο της ELPEN.

Πρόγραμμα – 7ο Σεμινάριο Προχωρημένης Μικροχειρουργικής (PDF)

Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής
Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής

Ξενίας 32, Ζωγράφου
157 71 Αθήνα
Τηλ/Fax: 210 7710116
Email: [email protected]