7ο έτος Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας «Λοιμώξεις», Λουτρά Αριδαίας 26 & 27  Σεπτεμβρίου 2014

Οργάνωση:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΟΜΩΝΥΜΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Συνδιοργάνωση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Υπό την αιγίδα της:

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ημερομηνίες:

26 & 27 Σεπτεμβρίου 2014

Τόπος διεξαγωγής:

Ξενοδοχείο 4 Εποχές ΛΟΥΤΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΟΖΑΡ)

Μόρια:

Χορηγούνται 9 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Επιστημονικό Πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/09/2014
17.00 – 17.15       Χαιρετισμοί – Προσφωνήσεις
17.15 – 17.45       ΟΜΙΛΙΑ: Οι λοιμώξεις στον διαβητικό ασθενή
17.45 – 18.15       ΟΜΙΛΙΑ: Δαγκώματα ζώων και λύσσα
18.15 – 18.45       ΟΜΙΛΙΑ: Συστηματική φλεγμονώδης απόκριση και σήψη
18.45 – 19.15       ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
19.15 – 21.15       ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
21.30                     Δείπνο

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/09/2014
09.00 – 11.00        ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Τι πρέπει να γνωρίζω ως Παθολόγος για τα αντιβιοτικά; (hot topics)
11.00 – 11.30       ΟΜΙΛΙΑ: Ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα                                        
11.30 – 12.00       ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12.00 – 12.30       ΟΜΙΛΙΑ: HBV & HCV κίρρωση: Αντιμετώπιση λοιμώξεων και της βασικής νόσου                          
12.30 – 14.00       ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Πολυανθεκτικά μικρόβια 2014
14.00 – 18.00       Διακοπή – Ελεύθερος χρόνος
18.00 – 19.30       ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Βρουκέλλωση-Λεϊσμανίαση-Ελονοσία
19.30 – 21.00       ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Λοιμώξεις ΚΝΣ
21.30                     Δείπνο

Πληροφορίες:

Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο:
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ /
ConferreLtd
4o χλμ. Ιωαννίνων – Δωδώνης, 45110 Ιωάννινα
Τηλ: 2651068610 w  Fax: 2651068611 
E-mail: [email protected] Website: www.conferre.gr