68ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2017

Το 68ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, 10-12 Νοεμβρίου 2017.

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παράλληλα με το 68ο Συνέδριο, θα συνεχιστεί, για 5η χρονιά, ο πολύ επιτυχημένος θεσμός της διεξαγωγής της Ημερίδας Νέων Επιστημόνων, μελλών της ΕΕΒΜΒ, η οποία οργανώνεται ανεξάρτητα, από μια επιτροπή νέων ερευνητών. Η 5η Ημερίδα Νέων Επιστημόνων της ΕΕΒΜΒ θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στις 9 Νοεμβρίου 2017.