62ο Σεμινάριο ALSO / 16-17 Δεκεμβρίου 2017 / Θεσσαλονίκη