6ο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική, Αθήνα 06-08 Οκτωβρίου 2017

6 – 8 Οκτωβρίου 2017
Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.
Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα, την αφίσα, την αίτηση εγγραφής και τις οδηγίες προς συγγραφείς.
Η καταληκτικλή ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι: 15 Σεπτεμβρίου.
Το Συνέδριο έχει μοριοδοτηθεί με 20 CME credits.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.enosiaktinologon.gr
Γραμματεία Συνεδρίου: Theotokis Travel, τηλ. 210 6852 892 και [email protected]