6ο Πανελλήνιο Συνεδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Αθήνα 11-12 Φεβρουαρίου 2017

Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017 – Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

ΑΘΗΝΑ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL

Πληροφορίες:

Free Spirit

Τηλ.: 210 6048260, 210 6047476

Fax.: 210 6047457

email: [email protected]