6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας, Θεσσαλονίκη 12-15 Δεκεμβρίου 2019
Οργάνωση: Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.)
Ημερομηνία Έναρξης: 12-12-2019
Ημερομηνία Λήξης: 15-12-2019
Τόπος Διεξαγωγής: Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας