6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης – Αντιθρομβωτικής Αγωγής, Αθήνα 27-29 Σεπτεμβρίου 2018

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης – Αντιθρομβωτικής Αγωγής

Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή – Ι.Μ.Ε.Θ.Α

Ξενοδοχείο Divani Caravel – Αθήνα

27 – 29 Σεπτεμβρίου 2018

Πληροφορίες – Γραμματεία
Congress World Event Travel E.E.
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
Τηλ.: 210 7222518, Fax: 210 7210069
www.congressworld.gr, [email protected]