6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη 10 Μαΐου 2018

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας 

Ημερομηνία : 10-05-2018

Χώρος : Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)

Πόλη : Θεσσαλονίκη

Επιστημονική Εταιρεία : Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας

Επαγγελματίας Οργανωτής : Praxicon