6ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο και 6ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο, Αθήνα 9-11 Οκτωβρίου 2015

Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία
Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία


9-11 Οκτωβρίου 2015
Αθήνα, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Υποβολή περιλήψεων για προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις έως 10 Σεπτεμβρίου 2015.

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/15-6paidpnal/index.asp?c=i

Για όποια πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας


Τηλ: 2610 432200
Fax: 2610 430884
Email: [email protected]
Url: www.synedra.gr
Facebook:synedra