6ο Ουρολογικό Συνέδριο “Εξελίξεις στην Ουρολογία – Λιθίαση Ουροποιητικού”, Θεσσαλονίκη 24-26 Νοεμβρίου 2017

6ο Ουρολογικό Συνέδριο “Εξελίξεις στην Ουρολογία – Λιθίαση Ουροποιητικού”

24 – 26/11/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Επιστημονική Εταιρεία : Ινστιτούτο Έρευνας & Εφαρμογών Ουροποιογεννητικού Συστήματος

Πληροφορίες : Voyager Travel- Tel: 2310250401, 2310250403- http://Web www.voyagertravel.gr