6ο Επιστημονικό Forum-Τα νέα φάρμακα στην ογκολογία: από την έρευνα στην πράξη, Αθήνα 10-12 Μαΐου 2018
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, σας γνωρίζουμε ότι το
6ο Επιστημονικό Forum με θέμα «Τα νέα φάρμακα στην ογκολογία: από την έρευνα στην πράξη»
θα διεξαχθεί από την Εταιρεία Μελέτης Νέων Φαρμάκων
σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου,
στις 10-12 Μαΐου 2018, στο ξενοδοχείο St. George Lycabettus, στην Αθήνα.
Προς ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το Επιστημονικό Πρόγραμμα
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Φόρμα Κρατήσεων,
διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.events.gr/forma-kratisewnΣτη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

E.T.S. Events & Travel Solutions S.A.

154 El. Venizelou Str N. Smyrni, Athens, Greece, 171 22
Tel.: +30 210 98 80 032 (ext.41)
Fax.: +30 210 98 81 303
e-mail: [email protected]