6ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση & την Αντιθρομβωτική Αγωγή, Καλαμάτα 13 & 14 Φεβρουαρίου 2015

6ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση & την Αντιθρομβωτική Αγωγή

13 & 14 Φεβρουαρίου 2015
Ξενοδοχείο Elite City, Καλαμάτα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.
Απαιτείται προεγγραφή.

Πληροφορίες για όλα τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων
http://www.ivd.gr

Πληροφορίες:

Conferre Ltd, 4th klm. Ioannina-Dodoni Avenue
GR451 10 Ioannina, GREECE
Tel.: +30 2651 0 68610
Fax.: +30 2651 0 68611
E-mail: [email protected]