6η Συνάντηση Νοσηλευτών Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας – Πνευμονολογίας, Αθήνα 6-7 Οκτωβρίου 2017

Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής

6-7 Οκτωβρίου 2017
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/17- 6noshl/index.asp?c=i

Για όποια πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας:

Συνέδρα
Τηλ: 2610 432200
Fax: 2610 430884
Email: [email protected]
Url: www.synedra.gr
Facebook:synedra