6η Λήψη Κλινικών Αποφάσεων στις Καρδιαγγειακές Παθήσεις (Βαλβιδοπάθειες), Αθήνα 8 Νοεμβρίου 2019
6η Λήψη Κλινικών Αποφάσεων στις Καρδιαγγειακές Παθήσεις (Βαλβιδοπάθειες)

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πληροφορίες:

INVENTICS Α.Ε.

Στάθης Παρχαρίδης
BSc Eng., M.Sc. MSOR (WBS), PhD Economics
Διευθύνων Σύμβουλος
E. [email protected]