5ο Ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο, Αθήνα 7-9 Δεκεμβρίου 2018