5ο Συνέδριο Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδος, Λάρισα 28-30 Μαρτίου 2013
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 28 – 30 Μαρτίου 2013
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Larissa Imperial, Λάρισα
Οργάνωση: Ινστιτούτο Εσωτερικής Παθολογίας και Ηπατολογίας Παθολογική Κλινική Και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ιστοσελίδα:www.internalmedicine-uth.gr

Πληροφορίες:

4th klm. Ioannina-Dodoni Avenue
GR451 10 Ioannina, GREECE
Tel.: +30 2651 0 68610
Fax.: +30 2651 0 68611
E-mail: [email protected]

πρόγραμμα σε pdf.