5ο Συμπόσιο των Ομάδων Εργασιών στην Αθήνα 29-30/11/2013

Στις 29 & 30 Νοεμβρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί το 5ο Συμπόσιο των Ομάδων

Εργασίας στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου 2

στην Αθήνα.

Η Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης  σας προσκαλεί σε Υποβολή Περιλήψεων

Εργασιών. Οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

Η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων είναι η Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013.

Η συμμετοχή στο Συμπόσιο είναι ΔΩΡΕΑΝ. Θα Χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης

Ιατρικής Εκπαίδευσης.

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ