5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ, Αθήνα 15-17 Δεκεμβρίου 2017

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

15-17 Δεκεμβρίου 2017

Αμφιθέατρο “Νικ. Λούρος” Νοσοκομείου “ΜΗΤΕΡΑ”

Αθήνα

Πληροφορίες:

PRC Congress & Travel

105 Michalakopoulou str.

11527 Athens -GR

Tel: +30 210 77 11 673

Fax: +30 210 77 11 289

Email: [email protected]

Web Site: www.prctravel.gr