5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία, Αθήνα 14-16/11/2014

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία

Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία

14-16/11/2014

Πολεμικό Μουσείο Αθηνών (Ριζάρη 2, Αθήνα)

Πληροφορίες:

cid:image001.png@01CCE58A.92D3BFA0

Αλεξ. Παναγούλη 118 – Αγία Παρασκευή 15343
210 60 74 205, 210 60 74 222

[email protected]

www.mdcongress.gr