5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ταξιδιωτικής, Γεωγραφικής & Τροπικής Ιατρικής, Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ταξιδιωτικής, Γεωγραφικής & Τροπικής Ιατρικής

7 – 9 Οκτωβρίου 2016, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα

_________________________________________________________

Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής & Τροπικής) Ιατρικής,

πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, από 7 έως 9 Οκτωβρίου 2016.

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, σας αποστέλλουμε την Α’ Ανακοίνωση* του Συνεδρίου,

όπου μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη Θεματολογία, την Εγγραφή σας αλλά και την Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών.

Η εγγραφή καθώς και η υποβολή περιλήψεων εργασιών, μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά,

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα, την οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.tmg.gr.

Σημειώστε πως η καταλυτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2016.

Υποβολή εγγραφής: http://tmg.gr/eeti2016.

Πληροφορίες:

Μαραθωνομάχων 26, 151 24 – Μαρούσι
τηλ. 210 6827405 – 210 6839690/1
φαξ. 210 6827409
e-mail.
[email protected]

web site. www.tmg.gr