5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας, Αθήνα 6-8 Οκτωβρίου 2017

Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας σε συνεργασία με την Β´ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αρεταίειον» καθώς και την Α´ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας

6 – 8 Οκτωβρίου 2017, Αίγλη Ζαππείου

Τελικό πρόγραμμα Συνεδρίου 5ου Πανελληνίου

www.efiviki2017.mdcongress.gr