5ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο & 5ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο, Αθήνα 19-21 Σεπτεμβρίου 2014

19-21 Σεπτεμβρίου 2014
Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία
Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία
Αθήνα, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Πρόγραμμα

Πληροφορίες:

Synedra (Συνέδρα) / Οργάνωση Συνεδρίων
Τηλ.: 2610 432.200 | Fax: 2610 430.884 | Email: [email protected]