5ο Επιστημονικό Forum «Τα νέα φάρμακα στην ογκολογία: από την έρευνα στην πράξη» που διοργανώνει η Εταιρεία Μελέτης Νέων Φαρμάκων στην Ογκολογία, Σπέτσες 12-13 Μαΐου 2017
Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του
5ου Επιστημονικού Forum
«Τα νέα φάρμακα στην ογκολογία: από την έρευνα στην πράξη»
που διοργανώνει η Εταιρεία Μελέτης Νέων Φαρμάκων στην Ογκολογία
στις 12-13 Μαΐου 2017 στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών,
παρακαλούμε βρείτε εδώ το επιστημονικό πρόγραμμα

Με εκτίμηση,

Οι πρόεδροι της Επιστημονικής Εκδήλωσης

Γ. Κουμάκης
Σ. Δεμίρη
Δ. Τρυφωνόπουλος

Για τη γραμματεία της Επιστημονικής Εκδήλωσης,
Κατερίνα Μπίσια
E.T.S. Events & Travel Solutions S.A.
154 El. Venizelou Str N. Smyrni, Athens, Greece, 171 22
Tel.: +30 210 98 80 032 (ext. 44)
Fax.: +30 210 98 81 303
e-mail: [email protected]