5ο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα “Από τις εναλλακτικές και κλασικές, στις μοντέρνες θεραπείες του καρκίνου“, Δράμα 5-7 Απριλίου 2019