5η Συνάντηση Νοσηλευτών Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας – Πνευμονολογίας, Αθήνα 21-23 Οκτωβρίου 2016
Εργαστήριο Παιδιατρικών Νοσηλευτικών Εφαρμογών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
21-23 Οκτωβρίου 2016
Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου
Σχετικές πληροφορίες και pdf του προγράμματος μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/16-5noshl/index.asp
Πληροφορίες
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Α
Τερψιθέας 2
264 42, Πάτρα
τηλ: 2610 432200
e-mail: [email protected]