5η Επιστημονική Εκδήλωση ΕΛ.Ε.ΔΕ., Η Δερματοσκόπηση σε όλες τις ηλικίες μέσα από καθημερινά κλινικά σενάρια, Αθήνα 8-10 Δεκεμβρίου 2017
5η Επιστημονική Εκδήλωση ΕΛ.Ε.ΔΕ., Η Δερματοσκόπηση σε όλες τις ηλικίες μέσα από καθημερινά κλινικά σενάρια
Ημερομηνία : 08/12/2017 – 10/12/2017
Χώρος : Ξενοδοχείο Divani Caravel
Πόλη : Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία : Ελληνική Εταιρεία Δερματοσκόπησης
Επαγγελματίας Οργανωτής : ERA