4ο HPV Σεμινάριο, Θεσσαλονίκη 28 Ιανουαρίου 2017

4ο HPV Σεμινάριο 

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των θηλωμάτων (HPV)

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017

Ξενοδοχείο Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη

www.mdcongress.gr

Ανακοίνωση σεμιναρίου

Επιστημονικό Πρόγραμμα