4ο Πενθήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ηλεκτρομυογραφίας, Αίγιο Αχαΐας 29 Νοεμβρίου-3 Δεκεμβρίου 2017

2017_11_29_4_5days_seminar