4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική-Γυναικολογία & 5th Congress of the South Eash of European Society of Peritinal Medicine, Θεσ/νίκη 1-3/3/2013

Γενικές Πληροφορίες

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Porto Palace Hotel (26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1-3 Μαρτίου 2013
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική, και θα υπάρξει μετάφραση για τις εισηγήσεις που θα γίνουν στην Αγγλική Γλώσσα.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικής & Γυναικολογίας με 8 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME).
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Τα Πιστοποιητικά Παρακολούθησης του Συνεδρίου θα χορηγούνται από τη Γραμματεία την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι Ελεύθερες Ανακοινώσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου και θα παρουσιαστούν μαζί με τις υπόλοιπες εισηγήσεις. Δεν θα υπάρξουν συνεδρίες μόνο για Ελεύθερες Ανακοινώσεις. Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα αναρτηθούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική-Γυναικολογία
Ιστότοπος: http://4ultrasound.mdcongress.gr/index_58.asp?
E-mail: [email protected]
Tηλ.: 2106074200
Φαξ: 2106074222