4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα 22-24/11/2013

Διοργανώνεται το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής στην Αθήνα,  στις 22-24 Νοεμβρίου 2013. Το συνέδριο διοργανώνει το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη συνεργασία των Εργαστηρίων Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Κοινωνικής Ιατρικής των Ιατρικών Τμημάτων της Ελλάδας, του τομέα Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής Αθηνών και άλλων σημαντικών συναφών φορέων και επιστημονικών εταιρειών.

Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μπορείτε να υποβάλετε την περίληψη της εργασίας σας έως την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013.

Στο link που θα βρείτε παρακάτω, υπάρχουν αναρτημένες οι οδηγίες υποβολής των περιλήψεων των εργασιών,

καθώς και η φόρμα υποβολής των περιλήψεων των εργασιών.

http://www.tmg.gr/4thforum-phsm

Πληροφορίες:

The Mastermind Group
Μαραθωνομάχων 26, 151 24 – Μαρούσι,

τηλ. 210 6827405 – 210 6839690/1, φαξ. 210 6827409
Σπυριδούλα Σιαλμά       e-mail. [email protected] web site. www.tmg.gr

The Health Portal in Greece:  www.eumedline.eu