4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής & Τροπικής) Ιατρικής, Αθήνα 11 – 13 Απριλίου 2014

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής & Τροπικής) Ιατρικής, διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής & Τροπικής) Ιατρικής και τελεί υπό την αιγίδα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel,από 11 έως 13 Απριλίου 2014.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών είναι η 11η Μαρτίου 2014.

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, παρακαλούμε όπως δείτε την Α’ Ανακοίνωση.

Πληροφορίες:

The Mastermind Group

Μαραθωνομάχων 26, 151 24 – Μαρούσι
τηλ. 210 6827405 – 210 6839690/1
φαξ. 210 6827409
e-mail.
[email protected]

web site. www.tmg.gr