4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
17-19 Δεκεμβρίου 2015
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πληροφορίες:

Tel: +30 210 7711673

Fax: +30 210 7711289

Email: [email protected]

Web Site: www.prctravel.gr