4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Έρευνας «Φαρμακευτική Ιατρική & Κλινική Έρευνα στον 21ο αιώνα: Προσαρμογή στην Ψηφιακή Υγεία και ενδυνάμωση του ασθενή», Αθήνα 20-22 Ιουνίου 2019

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.) διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Έρευνας, με τίτλο «Φαρμακευτική Ιατρική & Κλινική Έρευνα στον 21ο αιώνα: Προσαρμογή στην Ψηφιακή Υγεία και ενδυνάμωση του ασθενή», στις 20 – 22 Ιουνίου 2019 στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

Περισσότερες πληροφορίες και το τελικό πρόγραμμα του 4ο Συνεδρίου Κλινικής Έρευνας, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες:

Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.)
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
Τηλ. 2107211845, 2107243161 (Ιατρική Εταιρεία Αθηνών)
Fax: 2107226100
Email: [email protected]