4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών – «Patients in Power: Διεκδικώντας ένα καλύτερο σύστημα Υγείας», Αθήνα 20-21 Νοεμβρίου 2015

Το μοναδικό στην Ελλάδα Συνέδριο Ασθενών διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά στις 20-21 Νοεμβρίου στο Divani Caravel, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και με τη συμμετοχή των Συλλόγων Ασθενών όλης της χώρας. Σχετικά με αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ασθενών

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών – «Patients in Power: Διεκδικώντας ένα καλύτερο σύστημα Υγείας» θα αποτελέσει και φέτος τον πιο σημαντικό θεσμό για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των ασθενών και θα δώσει την ευκαιρία για διάλογο και διάδραση μεταξύ των ασθενών, των εκπροσώπων της Πολιτείας και των άλλων επαγγελματιών Υγείας με στόχο τη χάραξη πολιτικών για τη διαμόρφωση ενός πραγματικά ασθενοκεντρικού συστήματος Υγείας.

Το φετινό Συνέδριο θα εστιάσει στις ακόλουθες τέσσερεις θεματικές ενότητες:

  • Η πρόσβαση των ασθενών στο φάρμακο και τη θεραπεία
  • Η ασφάλεια των ασθενών και η ποιότητα υπηρεσιών στα νοσοκομεία
  • Ασθενείς και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Διάγνωση και Πρόληψη
  • Η συμμετοχή των ασθενών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων για την υγεία και ο ρόλος τους στην αλλαγή της φιλοσοφίας και λειτουργίας του Συστήματος Υγείας

οι οποίες θα συζητηθούν από διακεκριμένους ομιλητές-εκπροσώπους των Συλλόγων Ασθενών, της Πολιτείας, των αρμοδίων φορέων, της Ακαδημαικής Κοινότητας των ιατρών, νοσηλευτών και της φαρμακευτικής βιομηχανίας.
Στο πλαίσιο του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου, η Οργανωτική Επιτροπή έχει προσκαλέσει τον Υπουργό Υγείας Κύριο Ανδρέα Ξανθό σε μια συζήτηση με εκπροσώπους των Συλλόγων Ασθενών με αντικείμενο τα πιο σημαντικά οριζόντια θέματα που απασχολούν τους Έλληνες ασθενείς, όπως έχουν ψηφιστεί από εκατοντάδες ασθενείς-μέλη των Συλλόγων που συμμετέχουν στο Συνέδριο.

Πληροφορίες:
Έλλη Σβάρνα, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 259), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]

Συμμετοχές & Χορηγίες
Χρυσούλα Κορδούλη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 266), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]

Λήδα Πλατή, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 271), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]