4ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο Μελάνωμα: Διαφωνίες & Συμφωνίες, Αθήνα 30 Νοεμβρίου – 01 Δεκεμβρίου 2018

30 Νοεμβρίου – 01 Δεκεμβρίου 2018
Ξενοδοχείο Hilton Athens, Αθήνα

Οργάνωση:
Ογκολογική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης